lang="da-DK"> Pædagogik | eventyrlandet2100.dk
39277007 35468@kk.dk

Pædagogik

I Eventyrlandet arbejder vi ud fra Lars Rasborgs metoder spejling og jeg-støtte. Lars Rasborg er cand.psych. i børnepsykologi og selv tidligere pædagog. Spejling er et forslag til hvordan barnet kan forstås. Spejling er et udsagn og aldrig et spørgsmål, og det stiller derved ingen krav om svar eller ændring af adfærd hos barnet. Det tilbyder blot en eller flere muligheder for at blive forstået. Jeg-støtte betyder at man er tæt på barnet og guider det igennem hverdagens forskellige handlingsforløb. Man giver jeg-støtte ved at give små, enkle og neutrale anvisninger. Spejling er en metode som Eventyrlandet har anvendt siden 2014, og nogle gange spejler børnene også hinanden. Lars Rasborgs metoder er et supplement til den almene pædagogik, som også anvendes i hverdagen.

I Eventyrlandet arbejder vi med den nye styrkede læreplan. Alle medarbejdere har gennem gruppearbejder, oplæg og faglitteratur været med til at diskutere, reflektere og beskrive hvordan de arbejder i praksis. Alle disse beskrivelser er skrevet ned i vores læreplan for 2022 og du kan læse den her.

Alle institutioner i København har hvert år et pædagogisk tilsyn, som udføres af den pædagogiske konsulent. Konsulenten laver en rapport ud fra observationer og dialog med personale, bestyrelse og ledelse. Du kan læse den pædagogiske tilsynsrapport her – Tilsynsrapporten er et arbejdsredskab for det pædagogiske personale, som  bruger den til refleksion og faglige drøftelser af det pædagogiske arbejde. Rapporten og tilbagemeldingen fra konsulenten er med til at højne vores pædagogiske faglighed og dermed med til, at vi kan blive endnu dygtigere til at udføre vores arbejde med børnene og familierne.

I Eventyrlandet har vi studerende fra pædagogseminariet og pædagogisk assistent uddannelse.
Du kan læse vores praktikbeskrivelse her