Bestyrelsens sammensætning

Eventyrlandet er en selvejende institution. Vi har en bestyrelse bestående af en forældrerepræsentant og suppleant fra hver af de 4 afdelinger, samt 1 personalerepræsentant og suppleant. Foruden de indvalgte medlemmer har bestyrelsen 2 pladser, som bliver valgt af bestyrelsen til personer med kompetencer der er gavnlige for bestyrelsen.

Bestyrelsen holder møder ca. 6 gange om året. Som bestyrelse er man bl.a. med til at sætte den overordnet retning for Eventyrlandet. F.eks.: Deltage ved pædagogisk tilsyn, få indblik i økonomien, indgå i renoverings og byggeprojekter og generelt være støtte og sparring for personalet og ledelsen. Det handler altså ikke specifikt om den enkelte afdeling og de enkelte børn.

Kontakt til bestyrelsen:
Formand, Hans Jørgen bast@bast.com
Næstformand, Karina karina.bindslev@gmail.com
Medlem, Emilie (Lundehus)  emiliehornbech@icloud.com
Suppleant Kasper (Lundehus) kaspernp1990@gmail.com
Medlem, Henrik (Taks) hedra46@gmail.com
Suppleant, Marlene (Taks)  marlenepiil@gmail.com
Medlem, Elena (Davids) elena.overgaard@gmail.com
Medlem, Carina (Sions) Carina_louise@hotmail.com
Suppleant, Margrethe (Sions) mwand06@gmail.com